Projekt ustawy o fundacjach rodzinnych wymaga zmian | Stanowisko IFR

Właśnie zakończyły się oficjalne konsultacje społeczne prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie projektu ustawy o Fundacjach Rodzinnych. To bardzo potrzebny i wyczekiwany instrument, inicjowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) od wielu lat. Zdaniem środowiska firm rodzinnych obecny projekt wymaga jeszcze wielu zmian, aby stał się realnym i szeroko akceptowanym narzędziem sukcesji dla polskich przedsiębiorców i ich rodzin.

Fundacja Rodzinna to brakujący element w regulacjach dotyczących sukcesji, wzmacniający integralność firmy i rodziny, zwiększający szansę na budowę polskiego kapitału. Umożliwia pokonanie niedopasowania prawa spadkowego do realiów biznesu, w celu promowania jedności i umiaru, zamiast dzielenia majątku i władzy. Pozwala na takie ułożenie zarządzania majątkiem rodziny, aby nie ulegał on rozproszeniu i roztrwonieniu po odejściu przedsiębiorców-fundatorów. Projekt ustawy dostępny oraz streszczenie ustawy od kancelarii GWLAW do wglądu poniżej.

IFR brało aktywny udział we wszystkich etapach konsultacji, zabierając głos w otwartych spotkaniach on-line z resortem rozwoju, jak i organizując webinarium dla przedsiębiorców z udziałem Marka Niedużaka – Podsekretarza Stanu w MRPiT oraz pracownikami Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w tym Ministerstwie. Nagranie webinarium jest dostępne pod tym adresem. Ponadto, głosy przedsiębiorców dotyczące kluczowych problemów projektu ustawy są stale zbierane w ankiecie IFR.

Oficjalne stanowisko Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oparte jest na rozmowach z przedsiębiorcami rodzinnymi oraz współpracy z wieloma ekspertami w celu wypracowania rozwiązań zbliżających planowaną ustawę do oczekiwań polskich firm rodzinnych. Pełna treść stanowiska została przesłana do MRPiT oraz jest dostępna do wglądu na końcu tego newsa.

Krótkie streszczenie stanowiska przedstawiono poniżej:

  1. Proponowane opodatkowanie CIT wszystkich przychodów operacyjnych bez możliwości odliczenia zapłaconego podatku u źródła powoduje kaskadową kumulację opodatkowania. Zdaniem środowiska przedsiębiorców dyskryminuje to fundację rodzinną w porównaniu z innymi podmiotami o podobnej strukturze jak alternatywna spółka inwestycyjna lub holdingowa.
  2. Opodatkowanie wszystkich przychodów fundacji na każdym etapie a zastosowanie do wypłat dla beneficjentów systemu bazującego na podatku o spadku i darowizn (w tym zwolnienie najbliższych krewnych z podatku) prowadzi do skutku odwrotnego niż deklarowany w ustawie – kapitał jest kumulowany wolniej a wydawany łatwiej. To jest szkodliwe nie tylko dla kształtowania postaw beneficjentów, ale i dla gospodarki.
  3. Regulacje często idą za daleko, jakby nie ufały, że przedsiębiorcy i fundatorzy nie mieli świadomości ryzyk biznesowych, rodzinnych czy życiowych. Temu mają przykładowo służyć zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację (co komplikuje zarządzanie, zwłaszcza w pokoleniu fundatorów), obligatoryjne wprowadzanie do zarządu osób spoza grona beneficjentów przy ograniczaniu liczebności tych ostatnich w zarządzie, obligatoryjny i doroczny audyt nawet najmniejszych fundacji. Zdaniem przedsiębiorców to fundator powinien mieć dużą swobodę w kształtowaniu statutu fundacji rodzinnej, żeby najlepiej odpowiadał on konkretnemu i unikalnemu profilowi biznesu i rodziny, wartościom i celom rodziny przedsiębiorców, w tym swojej ocenie ryzyka, która jest z pewnością osadzona na bardziej realistycznych podstawach, niż generalne wyobrażenia ustawodawcy o tym funkcjonuje biznes rodzinny.
  4. Uwzględnienie relacji rodzinnych, które wymykają się schematom podatkowym – np. relacje z teściami, rodziny patchworkowe.

IFR będzie kontynuował aktywny udział w kolejnych etapach tworzenia ustawy o fundacjach rodzinnych. Wszystkie szczegóły i informacje o postępach będziemy publikować na anszej stronie.


Projekt ustawy o Fundacji Rodzinnej z 22 marca 2021 [PDF] Pobierz
Streszczenie ustawy od kancelarii GWLAW [PDF] Pobierz
Uwagi IFR do projektu ustawy o Fundacji Rodzinnej [PDF] Pobierz