Seminarium #4 dla firm rodzinnych w Grodzisku Mazowieckim

Szanowni Rodzinni z rejonu Grodziska Mazowieckiego!

Serdecznie zapraszamy na czwarte seminarium w ramach projektu LCK, który odbędzie się już w dn. 7 listopada 2019 roku o godz. 10:00 w Grodzisku Mazowieckim w Willi Niespodzianka (ul. Kościuszki 12). Projekt “Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych” (w skrócie LCK) jest skierowany do wszystkich firm rodzinnych z regionu zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji i umiejętności biznesowych, a także poznania lokalnego środowiska przedsiębiorców rodzinnych. Temat spotkania:

Praktyka budowy firmy rodzinnej. Perspektywa przedsiębiorcy, społeczności lokalnej i regulacji prawnych.

Seminarium patronuje pan Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński. Wydarzenie będzie składać się z dwóch części. W pierwszej części p. Marzanna Stańczuk – prezes firmy Carpol, opowie o drodze do sukcesu przedsiebiorstwa oraz wyzwaniach które stanęły na tym szlaku. W drugiej części wysłuchamy prelekcji Tomasza Budziaka nt. współpracy Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i kosultacjach społecznych odnośnie nowej formy prowadzenia biznesu – tzw. Fundacji Rodzinnej. W trakcie spotkania przewidziane są przerwy na kawę/herbatę oraz lunch, a także konsultacje indywidualne z animatorem lokalnym oraz ekspertami projektu. Wydarzenie będzie także dobrą okazji do networkingu i nawiązania relacji biznesowych z innymi przedsiębiorcami z regionu.

W programie 4# Seminarium:

  • Współpraca Miasta z biznesem | Stanisław Brykalcki kierownik z UM
  • Droga do sukcesu “Carpol” | Prezes Marzanna Stańczuk
  • Stowarzyszenie IFR w styku nowych legislacji MPiT | Wiceprezes IFR Tomasz Budziak

W trakcie spotkania dla chętnych będzie także możliwość przystąpienia do Stowarzyszenia IFR. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym pożytecznym przedsięwzięciu.

Agenda Seminarium #4 Grodzisk Maz. [PDF] Pobierz

*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. “Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”