Seminarium #5 dla firm rodzinnych w Starogardzie Gdańskim

Już 5 listopada br. zapraszamy przedsiębiorców prowadzących swój biznes rodzinny w Starogardzie Gdańskim i najbliższej okolicy, którzy przystąpili lub przystąpią do projektu pt. “Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”, a także przedstawicieli jednostek oświatowych oraz instytucji otoczenia biznesu, na seminarium pt.:

 

Podaż pracowników w latach następnych – na podstawie analizy demograficznej lokalnego rynku pracy oraz wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów szkół średnich Powiatu Starogardzkiego. Identyfikacja i ocena ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych, wynikające ze zmian na lokalnym rynku pracy

 

Seminarium odbędzie się w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim, ul. Hallera 34. Spotkanie poprowadzą eksperci Związku Miast Polskich.

Zaczynamy o godzinie 10:00, kiedy powitamy Państwa poranną kawą, zapoznamy się z Animatorami Lokalnego Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych w Starogardzie Gdańskim oraz z ekspertem Projektu ze Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Agenda Seminarium #5 [PDF] Pobierz

Do udziału w seminarium wymagana jest rejestracja do Projektu, którą zajmują się Animatorzy Lokalnego Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych w Starogardzie Gdańskim:

  • Magdalena Schwarz: tel. 58 530 61 05
  • Wojciech Mokwa: tel. 58 530 60 38
  • E-mail: [email protected]

Rejestracja do projektu możliwa jest u Animatorów w dzień seminarium, od godz. 9:00, w auli I LO lub w terminie ustalonym indywidualnie z Animatorami.


*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. “Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”