Seminarium #5 dla firm rodzinnych w Kutnie

KUTNO ZYSKUJE dzięki firmom rodzinnym!
Spotkajmy się rodzinnie w centrum Polski!

Drodzy Rodzinni, 5 listopada br. we współpracy z Miastem Kutno oraz Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Stowarzyszenie IFR organizuje 5# Seminarium dla przedsiębiorców rodzinnych pt.: “Rodzina w firmie – realizacja rodzinnych interesów!”.

PRZEDSIĘBIORCO! Jeśli prowadzisz firmę rodzinną i działasz na terenie powiatu kutnowskiego zgłoś się do udziału w projekcie! Zyskasz o wiele więcej niż udział w seminariach!

ZAPISZ SIE NA SEMINARIUM

Już we wtorek po raz kolejny spotykamy się w sali konferencyjnej CUKROVNI – ul. Barlickiego 20 (I piętro) by tym razem rozmawiać o formach i zasadach prowadzenia rodzinnego biznesu oraz o wynagradzaniu członków rodzin. Dzień rozpoczynamy poranną kawą i spotkaniami z Animatorami Lokalnego Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych w Kutnie.

Weź udział! Nie uzyskasz odpowiedzi na pytanie w co najlepiej inwestować, ale jak najlepiej zarządzać majątkiem, żeby go pomnażać ograniczając zagrożenia dla stabilności firmy! Zdobędziesz umiejętność wyszczególnienia rożnych części składowej majątku związanego z rodzinnym biznesem!

Uczestnicząc uzyskasz odpowiedzi na pytania:

 • Czy forma prawna i organizacja wygodna dla firmy jest równie optymalna dla realizacji interesów rodziny w biznesie?
 • Czy i w jaki sposób rodzina oprócz założyciela może mieć wpływ na zarządzanie, strategiczne decyzje i korzystanie z owoców firmy?
 • Czego rodzina może oczekiwać od firmy, a czego firma od rodziny?
 • Jak przekazać współodpowiedzialność młodszemu pokoleniu?
 • Jak godzić rozbieżne interesy członków rodziny w firmie?
 • Czym jest partnering HR?

Dowiesz się także:

 • Jakim sposobem formalnie przekazać kierowanie biznesem kolejnemu pokoleniu, ale i zabezpieczyć swoją jesień życia?
 • Jak dopasować formy prowadzenia działalności do potrzeb kolejnego pokolenia?
 • Jak określić ramy prawne i organizacyjne działania firmy na przyszłe lata oraz zasady regulujące sposób zarządzania uprawnieniami i potrzebami rodziny w firmie?
 • Jak optymalizować formy prowadzenia firmy rodzinnej by zapewnić odpowiedni standard życia wielopokoleniowej rodzinie i rozwój firmie?
 • Czym jest Ład Korporacyjny i Ład Rodzinny?
 • Jak stosować narzędzia ładu takie jak: statut/konstytucja rodzinna czy protokół i inne zasady rządzące rodziną w biznesie oraz jaki mają one wpływ na prawne aspekty prowadzenia firmy?
 • Jak uwzględnić rolę menadżera spoza rodziny?
 • W jaki sposób ustalić wynagrodzenie członków rodziny?
 • Czy i w jaki sposób finansować członków rodziny, którzy jeszcze albo już nie tworzą wartości biznesu rodzinnego?
Agenda Seminarium #5 [PDF] Pobierz

Do udziału w seminarium wymagana jest rejestracja do Projektu, którą zajmuje się Animator Lokalnego Centrum Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej w Kutnie:

Udział w projekcie jest bezpłatny.

(Uczestnikom wydawane są zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis)

Mamy nadzieję, że będziemy mogli wspólnie wymienić cenne uwagi i pomysły dotyczące możliwości wsparcia kutnowskich firm rodzinnych, budowania ich trwałości i konkurencyjności.


*Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. “Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”