Strategie przetrwania pandemii COVID-19 firm rodzinnych w Polsce | Badanie

Na prośbę studentki studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego, która prowadzi badania na temat strategii przetrwania pandemii COVID-19 firm rodzinnych w Polsce, zamieszczamy poniżej krótką ankietę.

Wyniki przeprowadzonego badania zostaną opracowane i ukazane jako zbiorowe zestawienia w przygotowywanej pracy magisterskiej. Udział w badaniu jest w pełni anonimowy, a czas potrzebny do wypełnienia ankiety to około 4-5 min. Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ