Walne Zebranie Członków IFR 2020

Drodzy Rodzinni,

Każdy z nas, przedsiębiorców, przeżył w ostatnim czasie ciężkie chwile i musiał podjąć trudne decyzje. Wierzymy jednak, że te doświadczenia obrócą się na naszą korzyść i wyjdziemy w tego kryzysu silniejsi.

W ostatnich dwóch latach Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych bardzo prężnie działało dla naszego wspólnego dobra. Zorganizowaliśmy w ubiegłym roku 22 wydarzenia lokalne, wzięliśmy udział w blisko 40. Oczywiście głównym był 12. Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych w Warszawie, który przyciągnął ponad 400 dorosłych uczestników i 60 dzieci. Odbył się również IV Zlot Sukcesorów oraz XIV edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Z ważnych aktywności należy wspomnieć uruchomienie TV IFR, prace legislacyjne nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym jednoosobowej działalności gospodarczej oraz Fundacji Rodzinnej, kolejne numery naszego magazynu firm rodzinnych RELACJE, pozyskanie nowych partnerów strategicznych, a także unijny projekt tworzenia Lokalnych Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych #LCK. Nie możemy także zapomnieć o zmianie logotypu i nowej identyfikacji wizualnej.

W czasie pandemii musieliśmy przenieść nasze spotkania do internetu, dlatego zapoczątkowaliśmy kampanię #ŁączymyByPrzetrwać, w ramach której promujemy ważne inicjatywy społeczne, przekazujemy informacje i wiedzę przedsiębiorcom, a także dajemy przestrzeń do dialogu. Jednym z głównych elementów naszej działalności w trakcie kryzysu są webinaria, do udziału w których zapraszamy zarówno ekspertów z firm rodzinnych, jak i przedstawicieli instytucji państwowych.

Biorąc pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo członków IFR, Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania na dzień 17 września 2020 roku o godz. 11.30 w Warszawie. Liczymy na to, że sytuacja epidemiczna do tego czasu się uspokoi i będziemy mogli spotkać się w naszym rodzinnym gronie i wspólnie podsumować minioną kadencję organów Stowarzyszenia.

W sytuacji braku możliwości osobistego udziału w spotkaniu – informujemy o możliwości przekazania pełnomocnictwa innemu członkowi Stowarzyszenia, który w Waszym imieniu zagłosuje w wyborach. Można tego dokonać za pomocą załączonego niżej dokumentu.

Zgodnie z art. 23 p. 3 Statutu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia. Kandydaturę można zgłosić wypełniając formularz umieszczony poniżej. Kandydatura zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.firmyrodzinne.pl, dzięki czemu członkowie IFR będą mogli wcześniej zapoznać się z kandydatami do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, a w przypadku przekazania pełnomocnictwa dokładnie wskazać sposób głosowania. Tym samym prosimy o potwierdzenie przybycia na Walne Zgromadzenie poprzez odpowiedni formularz.

Liczymy na Waszą obecność!

Pozdrawiamy serdecznie,
Zarząd IFR


FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATURY DO ZARZĄDU IFR
REJESTRACJA NA WALNE ZGROMADZENIE

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia IFR nr 1/06/2020 z dn. 16 czerwca 2020 r. Pobierz
Pełnomocnictwo dla innego Członka IFR [PDF] Pobierz