Warsztaty Facylitacja i jej zastosowanie w firmie

Facylitacja to proces, którego celem jest wsparcie grupy w osiągnięciu zamierzonego efektu spotkania, którym może być np. wypracowanie decyzji lub rozwiązanie problemu. Facylitator to neutralna osoba, która odpowiada za „przebieg” spotkania, ale nie ingeruje w tworzenie jego „treści”.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z podstawami facylitacji oraz nabycie umiejętności wejścia w rolę facylitatora procesu grupowego.

PROGRAM
9:30 Poranna kawa i ciasto
10:00 Facylitacja i jej zastosowanie w nowoczesnej firmie
10:30 PROCES spotkania i jego PRODUKT (warsztaty)
12:00 Lunch
12:30 Scenariusz PROCESU – przygotowywać czy improwizować?
13:00 Mini-facylitacja w oparciu o gotowy scenariusz (warsztaty)
14:45 Podsumowanie w formie facylitowanej dyskusji
15:30 Zakończenie spotkania

Poniżej formularz rejestracji oraz zaproszenie PDF

REJESTRACJA
Program i zaproszenie