Wiem Co Jem – Dobra żywność według rodzinnych

wiemcojem-0817 września w siedzibie krakowskiej firmy Herbewo International S.A. odbyło się spotkanie przedsiębiorców rodzinnych pt. Wiem Co Jem.

W obecnych czasach dostęp do jedzenia jest nieograniczony…przynajmniej w Państwach tzw. cywilizacji zachodu. Niestety, w przeważającej mierze jest to produkt przemysłowy, o raczej marnej jakości. Dlatego też, jednym z głównych celów całego wydarzenia było dowiedzieć się, jak dotrzeć do dobrego jakościowo jedzenia. Spotkanie było również okazją poznania i przekonania się o wyjątkowej wartości produktów regionalnych i ekologicznych, wytworzonych według tradycyjnych receptur.

Inicjatorem wydarzenia był Łukasz Rotarski (ANRO), członek Zarządu IFR, który razem z Andrzejem Barańskim (Herbewo International S.A.) otworzył spotkanie i przywitał zebranych.

Główna dyskusja toczyła się wokół specyfiki polskiej żywności, jak również otoczenia gospodarczego, mającego istotny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, które w większości są firmami rodzinnymi.

  • Poseł Jarosław Sachajko, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentował obecny stan ustawy dotyczącej sprzedaży bezpośredniej przez rolników, która od dłuższego czasu nie jest poddawana pod obrady sejmowe.

  • Sir Julian Rose oraz Jadwiga Łopata z Ekocentrum ICPPC przedstawili najważniejsze problemy, jakie dotykają polskich rolników oraz kosumentów.

  • Rafał Górski, Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich, przybliżył zebranym potencjalne efekty na polskiej żywności, dwóch międzynarodowych umów, które są obecnie negocjowane – TTIP (UE<->USA) oraz CETA (UE<->Kanada).

  • Jan Czaja, grupa Od Rolnika, omówił metody współpracy konsumentów oraz rolników w obszarze wytwarzania dobrego jedzenia, jak i jego nabywania.

wiemcojem-07

W drugiej części spotkania przedsiębiorcy odbyli wycieczkę do Stryszowa, pod Krakowem, do siedziby EKOCENTRUM ICPPC i ekologicznego gospodarstwa rolnego w jednym. Gospodarstwo to odwiedził m.in. brytyjski następca tronu, Książę Walii – Karol. Zwiedzający mogli zobaczyć m.in. działanie “zielonych technologii” w praktyce.

  wiemcojem-06

Żywność oraz jedzenie to ważny temat, który dotyczy nas samych oraz nasze rodziny. Wydaje się jednak, że większość osób bezrefleksyjnie przechodzi nad nim do porządku dziennego. Inicjatywa Firm Rodzinnych, jako organizacja odpowiedzialna społecznie, będzie promować zdrową, polską żywność. Jest to, w pewnym sensie, nasz obowiązek wobec następnych pokoleń. Powinniśmy razem, ponad podziałami, stać się orędownikami praw konsumentów (którymi sami na codzień jesteśmy). Jest to w końcu przecież i nasz konsument, dzięki któremu możemy prowadzić działalność gospodarczą.

Łukasz Rotarski (ANRO)
Członek zarządu IFR

wiemcojem-01  wiemcojem-02

wiemcojem-03  wiemcojem-04

wiemcojem-05

Więcej zdjęć w GALERII