Badanie możliwości kształtowania doświadczeń i przeżyć pracowników hybrydowych i zdalnych w firmach rodzinnych

Drodzy Rodzinni!

Współpracujący z nami Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przeprowadza badania, których celem jest diagnoza możliwości kształtowania przez osoby zarządzające firmą (tj. przez właścicieli, kierowników itp.) pozytywnych doświadczeń i przeżyć pracowników wykonujących pracę w formie hybrydowej (tj. częściowo w siedzibie firmy, a częściowo w domu) oraz w formie zdalnej (tj. wyłącznie w domu).

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w realizacji badania poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w poniższym kwestionariuszu.

Kwestionariusz ankiety składa się z dwóch pytań oraz z metryczki. Udzielenie odpowiedzi na zawarte w nim pytania nie powinno zająć Państwu więcej niż 10 minut. Badanie ma charakter anonimowy, co oznacza, że pozyskane za jego pośrednictwem informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do zestawień zbiorczych.

Dziękujemy za poświęcony czas i udział w badaniu.


ANKIETA

(Kwestionariusz będzie można wypełnić do 28.02.2024 r.)