Sukcesorzy dla sukcesorów – I Ogólnopolski Zjazd Sukcesorów

W miniony weekend, odbył się pierwszy Ogólnopolski Zjazd Sukcesorów Firm Rodzinnych. Spotkanie miało na celu integrację środowiska młodych osób, które przygotowują są do objęcia sterów w przedsiębiorstwach kierowanych przez ich rodziców. Nie zabrakło solidnej porcji wiedzy. Co ciekawe, sam zjazd został zorganizowany przez samych sukcesorów.

Pakiet postulatów firm rodzinnych dla Ministerstwa Rozwoju

15 września 2016 po konsultacjach z firmami rodzinnymi i ekspertami zrzeszonymi w naszym stowarzyszeniu, złożyliśmy na ręce Ministra Mariusza Haładyja pakiet 22 merytorycznych postulatów, dotyczących usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych, szczególnie dot. MŚP. Mamy nadzieję, że dokument ten stanie się dobrym punktem odniesienia do kolejnych roboczych spotkań zarówno na poziomie ministerialnym, rządowym i około rządowym, ale także w regionach w rozmowach przedsiębiorców rodzinnych (np. skupionych w oddziałach, kołach lub mniej formalnie) z samorządami.

Rodzinni możecie mieć wpływ na zmiany. Przyłączcie się!

W dniu 07.09.2016 r. w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju uczestniczyły: Anna Kosil-Jarząbek i Zofia Rekosz. Zainteresowały się kalendarzem i planami Ministerstwa Rozwoju, co do dalszych prac usprawniających działalność przedsiębiorców. Ministerstwo pracuje nad nowymi projektami, do udziału w których zaprasza wszystkich zainteresowanych. Ponadto tworzony jest tzw. „Bank pomysłów”, dotyczący niesformalizowanych inicjatyw, którymi chce się zająć w przyszłości MR.

IFR skutecznie konsultuje inicjatywę ustawodawczą ws sukcesji działalności gospodarczej

Nasze stowarzyszenie skutecznie konsultuje inicjatywę ustawodawczą w sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej! Otrzymaliśmy z Ministerstwo Rozwoju tabelę uwag zgłoszonych do projektu zmian w zakresie sukcesji działalności gospodarczej. To ponad 120 stron, niemniej sporządziliśmy także dla własnej wiedzy analizę, kto i z jakim skutkiem zgłaszał uwagi.

Konsultacje Ministerstwa Rozwoju i IFR w sprawie ustawy o sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej

20 lipca przedstawiciele zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych złożyli w Ministerstwie Rozwoju pakiet propozycji zmian i uzupełnień dotyczących projektu zmiany Ustawy o sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej. W dniu 24 otrzymaliśmy prośbę z rąk Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rozwoju p. Mariusza Haładyja o złożenie stosownej propozycji zmian do proponowanej Ustawy.

Skuteczny sukcesor firmy rodzinnej – studia podyplomowe

W październiku 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu rozpoczną się dwusemestralne studia podyplomowe „Skuteczny sukcesor firmy rodzinnej”. Program i organizacja studiów jest wynikiem współpracy IFR i Uniwersytetu Ekonomicznego. Celem studiów jest zwiększenie kompetencji przedstawicieli młodego pokolenia do efektywnego zarządzania firmą rodzinną.