Kto, kiedy, po co i dlaczego? – Sygnaliści. Oswajamy projekt ustawy i obowiązki pracodawcy | Webinarium IFR

Od połowy października 2021 r. w mediach, przede wszystkim w Internecie, trwa gorąca “debata” na temat ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, tzw. sygnalistów, w szczególności tego, na kogo nakłada obowiązki, jakie i od kiedy. Samej ustawy jeszcze nie ma, a podstawą analiz jest jej projekt, opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który znajduje się w fazie rządowego procesu legislacyjnego (nr UC101). Nie można jeszcze stawiać definitywnych tez odnośnie do wymagań ustawy, ale projekt stanowi ich realną zapowiedź. Sprawa przyjęcia ustawy przez Sejm i jej wejścia w życie jest przesądzona.

Na polskim prawodawcy ciąży bowiem obowiązek uzupełnienia systemu prawa wewnętrznego o tę ustawę, wynikający z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa “zadziała” więc w polskim porządku prawnym poprzez ustawę o “sygnalistach”. Od tej ustawy będzie zależała data, do której większość podmiotów, w szczególności duża grupa przedsiębiorców, będzie miał obowiązek ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa. Na pewno nie należy jednak odkładać prac nad opracowaniem wymaganych przez projektowaną ustawę procedur. Te prace powinny być już podejmowane, jednak ze świadomością, że zaprojektowane obecnie rozwiązania będą musiały zostać poddane ewaluacji po wejściu w życie ustawy. Warto więc brać udział w szkoleniach z projektu ustawy, żeby jak najlepiej przygotować się na to, co nieuniknione. Należy jedynie pamiętać, że wdrożymy wymagane narzędzia i przeszkolimy się, jak z nich korzystać dopiero po wejściu w życie ustawy. Do tego czasu bazujemy na projekcie i “oswajamy” to, co nas czeka.

Temat ten postanowiliśmy pogłębić wspólnie z naszym partnerem strategicznym – Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, odbędzie się w czwartek 13 stycznia w godz. 11:00-12:30, a poprowadzi je dr hab. Magdalena Błaszczyk – adwokat w GWLAW.


WEŹ UDZIAŁ W WEBINARIUM
Instrukcja udziału w webinarium przez ClickMeeting [PDF]

Podczas webinarium odpowiemy na pytania:

  1. Kiedy można się spodziewać wejścia w życie ustawy?
  2. Na ile projekt ustawy może być uznawany za miarodajną podstawę prac „wdrożeniowych”?
  3. Jakie naruszenia prawa są objęte zakresem ustawy/ mogą być „sygnalizowane” w zgłoszeniach?
  4. Co to znaczy zgłoszenie wewnętrzne, zgłoszenie zewnętrzne i ujawnienie publiczne?
  5. Kto i kiedy musi wprowadzić wewnętrzną procedurę/ regulamin zgłoszeń wewnętrznych?
  6. Jakie elementy musi, a jakie może zawierać procedura zgłoszeń wewnętrznych?
  7. Kto powinien odpowiadać za obsługę zgłoszeń wewnętrznych?
  8. Czy warto wprowadzać taką procedurę, jeśli nie mamy obowiązku jej wprowadzenia?

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium. Transmisja on-line odbędzie się na platformie ClickMeeting. Po wystąpieniu prelegentów przewidziana jest także sesja pytań i odpowiedzi.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

PROWADZĄCA

dr hab. Magdalena Błaszczyk – Adwokat w Kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998 r.), doktor nauk prawnych (2003 r.; rozprawa pt. Prawnokarne instrumenty ochrony konkurencji w polskim systemie prawa), doktor habilitowany nauk prawnych (2017 r.; monografia Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym, Warszawa 2016). Od ukończenia studiów związana z macierzystą uczelnią; od 2003 r. na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego. Badawczo i dydaktycznie zajmuje się prawem karnym materialnym, w szczególności – karnym gospodarczym, prawem karnym skarbowym i prawem wykroczeń. Autorka wielu publikacji z tego zakresu – monografii, artykułów naukowych, podręczników, skryptów; współautorka Komentarza do Kodeksu Karnego w serii Dużych Komentarzy Becka oraz omówienia wybranych przepisów karnych z obszaru prawa spółdzielczego w tomie 21 Systemu Prawa Prywatnego pt. Prawo Spółdzielcze. Pracowała też w Biurze Prawnym Kancelarii Polskiej Akademii Nauk (1999-2003) i w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP (2008-2009). Od 2017 r. łączy pracę naukową i dydaktyczną z praktyką adwokacką. W Kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. odpowiada za zadania z zakresu prawa karnego w obszarze spraw, w których Kancelaria reprezentuje swoich klientów. Specjalizacje: prawo karne skarbowe, prawo karne gospodarcze, w szczególności pozakodeksowe (zwłaszcza w obszarze prawa własności intelektualnej), prawnokarne instrumenty ochrony konkurencji, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, prawo wykroczeń.