Kto może być fundatorem fundacji rodzinnej w Polsce? | Odc.3 cyklu filmów GWLAW

Fundator to osoba, która ustanawia (zakłada) fundację rodzinną. Ustawa o fundacji rodzinnej określa wprost kto może być fundatorem fundacji rodzinnej. I tak, po pierwsze, fundatorem fundacji rodzinnej, zgodnie z ustawą, może być wyłącznie osoba fizyczna. To oznacza, że fundatorem nie może być ani na przykład spółka komandytowa ani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Idąc dalej, fundator musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych – a więc musi być pełnoletni i nie ubezwłasnowolniony. Wreszcie, fundator musi złożyć oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie.  W tym miejscu należy podkreślić, iż zarówno akt założycielski ustanowienia fundacji, jak i testament zawierający ustanowienie fundacji rodzinnej wymagają formy aktu notarialnego.

Fundator może być jeden lub może być kilku fundatorów, za wyjątkiem sytuacji, gdy fundacja jest ustanawiana w testamencie. W tym drugim przypadku fundator może być tylko jeden. Wynika to z ogólnej zasady prawa spadkowego, zgodnie z którą testament może sporządzić tylko jedna osoba – prawo polskie nie przewiduje możliwości sporządzania testamentów wspólnych.

W trzecim odcinku Luiza Kwaśnicka – radca prawny, wyjaśnia:

  • Kto może być fundatorem fundacji rodzinnej
  • Jaką rolę pełni fundator w fundacji rodzinnej
  • Jakie są prawa i obowiązki fundatora fundacji rodzinnej

Zapraszamy na cykl filmów edukacyjno-informacyjnych poświęconych fundacji rodzinnej w Polsce, który przygotował nasz partner strategiczny – Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.


Cykl filmów powstał we współpracy Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych z telewizją biznesową Biznes24. Przez najbliższe 14 tygodni odbędą się premiery 14 odcinków poświęconych fundacji rodzinnej. Zapraszamy do oglądania Biznes24 oraz śledzenia kanału kancelarii na YouTube.