Przedsiębiorczy Czerwiec w ramach Dnia Przedsiębiorcy 2024

Ogłaszamy czerwiec Miesiącem Przedsiębiorczości!

21 czerwca to oficjalny Dzień Przedsiębiorcy w Polsce, ustanowiony przez Sejm RP. Niestety, ten ważny dzień nie jest jeszcze powszechnie znany. Aby to zmienić, Inicjatywa Firm Rodzinnych i Związek Miast Polskich organizują ogólnopolską kampanię.

Tworzymy RODZINNE SIECI PRZEDSIĘBIORCZYCH POWIĄZAŃ z udziałem samorządów, Instytucji okołobiznesowych i Przedsiębiorców!

Dzięki wspólnym działaniom planowane wydarzenia, takie jak śniadania biznesowe, spotkania networkingowe czy debaty są doskonałą okazją, aby świętować i łączyć przedsiębiorców rodzinnych. Razem możemy budować silniejszą, bardziej zintegrowaną społeczność!

Harmonogramy i agendy poszczególnych spotkan będziemy sukcesywnie zamieszczać na naszych stronach oraz social mediach. W celu uzyskania dodatkowych informacji o danym wydarzeniu kliknij w link na liście poniżej.


Będziemy sieciować z Wami: