Raport z ogólnopolskiego badania – wpływ strategii marketingowej na biznes | BUZZCenter

Członek naszego Stowarzyszenia – agencja marketingowa, firma rodzinna BUZZCenter przeprowadziła ogólnopolskie badanie strategii marketingowej w firmach. Wyniki badania opracowali w dedykowanym raporcie, który pokazuje jaki wpływ strategia marketingowa wywiera na biznes. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania.

Główne wnioski z badania:

1). Przeprowadzone badanie wskazało, że 54% firm w Polsce posiada strategię marketingową. Taki wynik może cieszyć. Jednak pogłębiając pytanie można wyciągnąć wnioski, że wielu reprezentantów firm nie wie czym jest strategia marketingowa. Rosnące wydatki marketingowe powodują, że zarządy traktują marketing jako centrum kosztów. Powodem spadku pozycji marketingu w firmie jest również brak ścisłej analizy poprzez prowadzenie audytu u 71% respondentów.

2). 50% badanych reprezentantów firm błędnie wskazuje, że strategia jest tym samym co plan marketingowy, natomiast 39% uważa, że jest ona harmonogramem. Takie mylne przekonanie powoduje, że biznes staje się nieefektywny. W dobie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez globalną pandemię kluczowe jest zadbanie o biznes i właściwy kierunek rozwoju firmy.

3). 20% badanych przyznało, że nie posiada strategii marketingowej, ponieważ jej koszt jest zbyt wysoki. W tym przypadku konieczne jest policzenie stopy zwrotu (lub jej braku) z inwestycji marketingowych. Zbudowanie strategii marketingowej mogłoby wskazać elementy wymagające poprawy, dzięki czemu koszty i wyniki działań marketingowych byłyby zoptymalizowane.

4). Wyniki badania pokazują również, że o strategii marketingowej wiedzą głównie przedstawiciele zarządu, marketingu i sprzedaży. Inne działy firm bardzo często nie mają wglądu do tego dokumentu, o ile w ogóle wiedzą o jego istnieniu. Powoduje to szum komunikacyjny i brak zrozumienia kierunku rozwoju firmy. Brak tej wiedzy może także powodować, że pracownicy tracą zaangażowanie lub nie wiedzą, jak spójnie realizować działania.

***

Strategia marketingowa determinuje wiele działań firmy. Jest drogowskazem dla managerów, odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu biznesu, a jej brak ma negatywny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Wyniki ogólnopolskiego badania strategii marketingowych w firmach – wpływ strategii marketingowej na biznes, przeprowadzonego przez agencję marketingową BUZZcenter, pokazują jasno jak wygląda to w organizacjach działających na terenie naszego kraju.

Decydenci czy członkowie zarządu powinni mieć świadomość, że strategia jest podstawowym narzędziem do rozwoju biznesu. Z badania jasno jednak wynika, że wiele firm w Polsce, zarówno mikroprzedsiębiorstw, firm z sektora MŚP, a nawet dużych korporacji, nie posiada strategii marketingowej. Dodatkowo przedstawiciele firm często mylą strategię z planem marketingowym. Prowadzone badanie pokazało wyzwania, z którymi mierzą się przedsiębiorstwa. Brak wiedzy czy doświadczonego personelu to tylko nieliczne powody braku strategii, a co za tym idzie nieefektywnych działań.

Wyniki badania pokazują, że 54% firm posiada strategię marketingową, natomiast aż 43% nie ma takiego dokumentu. Co więcej, połowa badanych nie rozróżnia strategii od planu marketingowego, choć są to dwie zupełnie inne rzeczy. Istnieje również korelacja między wielkością firmy, częstotliwością posiadania strategii oraz jej kosztem – większe byty znacznie częściej posiadają udokumentowaną strategię, a koszt jej przygotowania jest wyższy, niż w przypadku mniejszych przedsiębiorstw. Respondenci często pomijają kluczowe elementy strategii marketingowej, przez co można sądzić, że część z tych dokumentów nie jest do końca poprawna. Widać, że decydenci skupiają się na grupach docelowych i personach, a bardzo często pomijają podstawy, jak np. analiza makroekonomiczna. Problemem jest także brak świadomości większości działów, które nie otrzymują dostępu do strategii lub nie wiedzą o jej istnieniu. To może powodować komplikacje i brak spójności w przekazie na zewnątrz. Pocieszać może fakt, że czterech na pięciu badanych zauważa istotność badań marketingowych, których analiza dostarcza obiektywnych i rzetelnych informacji. Z drugiej strony niepokoi, że prawie połowa firm działa na bieżąco lub w ogóle nie planuje działań marketingowych z wyprzedzeniem. To może powodować między innymi, że wydatki na działania są wyższe, a ich skuteczność jest niższa. Tu również jest zauważalna korelacja z wielkością firmy i najczęściej „na żywioł” idą małe przedsiębiorstwa.

Ogólnopolskie badanie strategii marketingowych w firmach – wpływ strategii marketingowej na biznes przeprowadzono metodą ilościową oraz jakościową na przełomie kwietnia i maja 2021 roku. Pomiar ilościowy zrealizowano metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 157 osób z grupy docelowej. W badaniu jakościowym zrealizowano 15 pogłębionych wywiadów indywidualnych.

POBIERZ RAPORT

Infografika do raportu 2021 [PDF] Pobierz