Konsultacje dot. ustawy o zarządzie sukcesyjnym [Ankieta]

Drodzy Rodzinni,

IFR od ponad roku aktywnie uczestniczy w pracach nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, zmierzającym do usunięcia barier prawnych utrudniających zarządzanie przedsiębiorstwami w razie śmierci przedsiębiorców.

Projekt zmian zgłasza Ministerstwo Rozwoju. Jest on poddany szerokiej konsultacji społecznej i oprócz treści nowej, obszernej ustawy dokonuje odpowiednich zmian w 25 innych ustawach. Liczy 67 artykułów, z czego 40 jest całkiem nowych, a reszta dokonuje zmian w dotychczasowym prawie i wprowadza nowe regulacje od 1 stycznia 2018.

Liczymy na Wasz głos w tej sprawie!

ANKIETA ZAKOŃCZONA

Prosimy o wypełnienie powyższej ankiety do 18 sierpnia, aby zbiorczy głos Inicjatywy Firm Rodzinnych trafił do Ministerstwa Rozwoju

Dzisiaj, o ile wcześniej przedsiębiorca nie przekaże swojej firmy sukcesorom przez śmiercią to firma faktycznie umiera wraz z nim. Negatywne skutki dotykały wszystkich: wszystkie umowy są natychmiast rozwiązywane, bo jedna strona nie żyje. Nim minie czas od otwarcia spadku do jego skutecznego przyjęcia mogą minąć miesiące lub lata. W tym czasie firma może popaść w ruinę. Zarząd sukcesyjny ma umożliwić rodzinie przedsiębiorcy tymczasową kontynuację działalności przedsiębiorstwa na prawie niezmienionych zasadach mimo śmierci właściciela. To duża zmiana!

Główne zasady są następujące:

  1. Przedsiębiorca za życia lub jego spadkobiercy po jego śmierci mogą powołać zarządcę sukcesyjnego, którego obowiązkiem będzie prowadzenie przedsiębiorstwa w taki sposób, aby w jak najlepszym stanie dostało się ono w ręce sukcesorów
  2. Zarząd sukcesyjny może być też wprowadzony w spółce cywilnej
  3. Powołanie zarządcy sukcesyjnego to prawo, a nie obowiązek przedsiębiorcy lub jego rodziny. Rodzina (spadkobiercy) ma 2 miesiące od otwarcia spadku na podjęcie czynności zachowujących kondycję firmy np. upłynnić zapasy, przyjmować należności, płacić zobowiązania oraz decyzję, czy i kto będzie zarządcą sukcesyjnym
  4. Zarządca sukcesyjny będzie powoływany tymczasowo – do czasu przekazania przedsiębiorstwa sukcesorom, jednak nie dłużej niż na 2 lata od chwili otwarcia spadku i w tym czasie nazwa firmy rozszerzona jest o określenie: W SPADKU. W ważnych wypadkach sąd może wydłużyć zarząd sukcesyjny aż do 5 lat
  5. Najważniejsze jest to, że w tym okresie przedsiębiorstwo może działać prawie tak, jakby się nic nie stało – umowy i koncesje co od zasady są kontynuowane, firma nadal może zarabiać dopóki rodzina nie rozliczy się ze sobą a sukcesor nie wejdzie w nową rolę
  6. Uprawnienia i pozycja zarządcy sukcesyjnego są zbliżone do roli syndyka, ale tutaj mocodawcą są spadkobiercy, a nie sąd i wierzyciele
  7. Zarządca sukcesyjny nie jest likwidatorem ale tymczasowym zarządcą, odpowiedzialnym przed sukcesorami
  8. Gdy nie ma zgody w rodzinie co do podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd, to wówczas decyzje podejmuje sąd
  9. Aby zwiększyć “przeżywalność” firm, mogą być one przekazane ze zwolnieniem od podatku od spadków i darowizn nie tylko najbliższym krewnym (tzw. grupa “0”) ale KAŻDEMU, kto poprowadzi przedsiębiorstwo, przez kolejne 5 lat. Pozwoli to na przekazywanie firm np. managerom spoza rodziny, jeśli nie ma w niej odpowiedniego sukcesora.
Dokumenty do pobrania
Projekt ustawy pobierz
Ocena skutków regulacji pobierz
Uzasadnienie pobierz
Pismo przewodnie pobierz
Broszura informacyjna pobierz

 


Tematy powiązane: